top of page
Michal Goldshmidt Logo-01.png

TestInsight

מיתוג מחדש לחברת TestInsight העוסקת בזיהוי תקלות צ׳יפים בשלב מוקדם.

כחלק מתהליך המיתוג, נבחרה שפה גרפית חדשה, חודש הלוגו, עוצבה סדרת אייקונים לפי מוצרי החברה, עוצבו דיאגרמות מורכבות הממחישות את התהליך עליו אחראי כל מוצר ועוצב האתר מחדש תוך אפיון מחדש של כל העמודים.

צבעי המותג מייצגים שלבים בתהליך הייצור

אחרי

process.jpg

From Design to Test

בניית השפה הגרפית החדשה החלה בעבודת מחקר של תהליכי החברה, המכשור הטכני בו משתמשים בתחום זה וחיפוש השראות מתוך עולם התוכן בו עוסקת החברה.

בחירת הצבעים נעשתה מתוך המחשת התהליך מתחילתו ועד סופו, כאשר הצבע התכלת (הראשי) מדגיש את החלק בתהליך עליו אחראית החברה.

תכנון ועיצוב דיאגרמות הממחישות את התהליך הטכני של כל מוצר

חידוש הלוגו נעשה תוך שמירה על הקונספט הקיים, עפ״י דרישת הלקוח

לוגו ישן

Old Logo.jpg

לוגו מחודש

New Logo.jpg

הדיאגרמות היו החלק המאתגר יותר לפיצוח - המשימה הייתה לשמור על זרימה נכונה של התהליך, הפשטת המידע והעברת המסר באופן ישיר וברור.

השפה הגרפית המעגלית והזורמת תורמת להעברת המסר, מייצרת את רעיון ה-Loop והצבעים תומכים בשלבי התהליך - הסגול (שלב ה-Design) מופיע בחלק השמאלי, הירוק (שלב ה-Test) מופיע בשלב הסופי ושלב הביניים שם נכנס מוצר החברה, מופיע בצבע התכלת שהוא הצבע המוביל.

לפני

Old Diagram_2.jpg

אחרי

New Diagram_2.jpg

לפני

Old Diagram.jpg

אחרי

New Diagram.jpg

סדרת אייקונים עבור כל אחד ממוצרי החברה, המתבססים על הלוגו

Icon-08.png
Icon-06.png
Icon-05.png
Icon-09.png
Icon-07.png

האתר פותח באופן רספונסיבי עם התאמות למובייל, כלל בדיקות QA עד לקבלת מוצר מוגמר

TDL Homepage.png
TDL Homepage4.png
TDL Homepage2.png
TDL Homepage3.png
bottom of page